Διεπιστημονικό Κέντρο Προνόηση
12 Δεκεμβρίου 2017
YOKOHAMA
18 Σεπτεμβρίου 2017